Byselskabets siste uttalelser:

2018 1204 Ødegård-Dvergsnes

2018 1204 Blomsbukta – detaljregulering

2018 1204 Mosbyoppvekstsenter

2018 1015 Silokaia felt f_1A m.fl.

2018 1007 RV. 41 og rv. 451 Timenes-Kjevik

2018 1007 Gimleveien 26-28A

2018 0929 Benestad Bb2 – endret plan

2018 0921 Setesdalsveien-Klappane

2018 0822 Kongsgård 1 – endring

2018 0603 Nye Kristiansand Byvåpen og rådhus

2018 0601 Torridalsveien – Bernt Holms vei

2018 0601 Østre Ringvei og Bispegra

2018 0601 Oddernes gamle kirkevei

2018 0512 Grim torv

2018 0512 Marviksveien 43

2018 0512 Paulen

2018 0312 Flekkerøya

2018 0312 Kvartal 8 – 2018

2018 0222 Brønnstykket, Møllevannsv. og Bellevue

2018 0222 St.Olavsvei 18 og 20 m.fl.

2018 0222 Kvartal 45 – østre del – detaljregulering

2017 1212 Historiske trær og allèer