Stifterne av Byselskabet i 1830 var – ifølge Sverre Steen – kjøpmann Ole Pedersen Moe, statsråd Diderich Hegermann, assessor Mathias Kjørboe, rektor Mathias Andreas Boye og tollbetjent Johan Aamodt. Ingen av disse tok plass i selskapets første direksjon.
Den første direksjon besto av Gottlob Ferdinand Reinhardt, Ole Wilhelm Erichsen, Christian Matthiesen, Anders Corneliussen, Henrich Broch, Anton Wilhelm (?) (von) Fangen og Sibbern.
Formenn:
 • 1836                      Ole Wilhelm Erichsen (jan.-mai) (statsråd 1848-1856)
 • 1836-1837            Toldinspektør Oluf Christian Due
 • 1837-1839            Stiftsprovst Jacob von der Lippe (stiftsprost 1831-1841, senere biskop)
 • 1839-1841            Stiftsmann Niels Arntzen Sem
 • 1841-1843            Jacob von der Lippe (biskop 1841-1875)
 • 1843-1852            Konsul Daniel Isachsen            (vedtaket om forskjønnelse av byen 1843)
 • 1852-1854            Postmester Heyerdahl
 • 1854-1857            Byskriver Isaach Willoch
 • 1857-1863            Kammerherre Hans Christian Fernando Knudtzon (justitiarius)
 • 1863-1895            Oberstløitnant (senere general) Joseph Frantz Oscar Wergeland
 • 1895-1900            Oberst Fritjof Henriksen
 • 1900-1905            Arkitekt Johan Keyser Frölich
 • 1905-1917              E.A. Gundersen (oberstløytnant, ordfører 1905-1907)
 • 1917-1924              Lektor Kristian Krafft
 • 1924-1925              Petter J. Moe
 • 1925-1938              Direktør Otto Carl Reinhardt Christiansen (Christianssands Bryggeri)
 • 1938                         Kristiansand kommune oppretter Parkvesenet
 • 1948-1950              Direktør Otto Carl Reinhardt Christiansen (Christianssands Bryggeri)


  «Nye» Christianssands Byselskab

 • 1975-1980            Olav Kvitli
 • 1980-1990            Armand Wang Kristiansen
 • 1990-1992            Johan Lauen               (første Årsskrift utgis 1992)
 • 1992-1997            Astrid Daatland
 • 1997-1998            Helge Grønli
 • 2000-2003            Erling Justnes
 • 2003-2009            Thorbjørn Evenbye
 • 2009-2011             Harald Sødal
 • 2011-                        Guri Paulsen