Kristiansand kirkegård og «Herlighetens have»


Byselskabet utgav høsten 2016 et praktbind om Kristiansand kirkegård. Tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard er forfatter. Fotografer er Arve Lindvig og Angjerd Munksgaard.
Boken gir en spennende innføring i utviklingen av byen gjennom historien til kirkegården og gravminnene, og den omfatter også hvordan stilarter og gravskikker har forandret seg fra 1600-tallet til i dag.

Guri Paulsen og Jan Henrik Munksgaard

Etter utgivelsen av «Herlighetens have» er det nedsatt en komité bestående av Parkvesenet, Byselskabet og leder av Kristiansand kirkegård under ledelse av Kirkevergen med formål å ruste opp Kristiansand kirkegård i forbindelse med at det i 2021 er 200 år siden kirkegården ble tatt i bruk.
Byselskabets rolle i komitèen vil være historisk kunnskap og formidling.

 Skolehistorie i Kristiansand

Fra venstre: Leiv Torstveit, Arve Hansen, Birte Simonsen og Hans Petter Mjølund

Disse fire er i ferd med å utarbeide et manuskript om utviklingen av Kristiansands skoler og barnehager fra før siste krig og til i dag.

 

Bevaring av historiske alèer, trær og beplantninger

Mer info kommer

 

 

Pers Have

«Pers have» – Augland, Vågsbygd

Mer info kommer

 

Lokalhistorisk samling i Bentsens hus

Byselskabet er i gang med å bygge opp en lokalhistorisk samling i bibliotekstuen i Bentsens hus. Samlingen skal blant annet omfatte biografier av viktige personer, årbøker, jubileumsbøker, skjønnlitteratur og memoarer.