Logo til Christianssand Byselskab

Prosjekter

Foruten Årsskriftet «Historier fra Kristiansand» som utkommer hvert år, vanligvis i slutten av november (se siden Årsskrifter), avholdes det flere arrangementer i løpet av året. Flere av dem er knyttet til avduking av kulturhistoriske skilt.
Christiansand Byselskab er høringsinstans ved reguleringsplanlegging i Kristiansand kommune.


Kulturhistoriske skilt

Følgende skilt er utplassert. Datoen er når det ble utplassert. Litt om bakgrunnen til at skiltene er satt opp finnes på egen side.

 • Latinskolen: 10. juni 2008
 • Det gamle Løveapoteket: 10. juni 2008
 • Klappanehalsen: 20. juni 2008
 • Oddernes kirke: 21. september 2008
 • Gimle gård: 23. november 2008
 • Arkivet: 29. november 2008
 • Lasaretthøyden: 21. februar 2009
 • Tollboden: 27. mai 2009
 • Blå Kors: 18. april 2010
 • Eg sykehus: 21. april 2010
 • Rådhuset: 12. mai 2010
 • TILFLUKTSROMMET på Torridalsveien: 11. juni 2010
 • Amalienborg. Avduking på Kirsten Flagstads fødselsdag: 12. juli 2010
 • Jugendhuset i Bryggebakken (Rådhusgata 5): 22. september 2010
 • "Sløyden" i Gyldenløves gate 70: 13. desember 2010
 • Gravane: 16. mai 2011
 • Jernbanestasjonen: 22. august 2011
 • Bentsens hus: 11. september 2011
 • Christianssands Møller: 3. november 2011
 • Kongensgate skole: 14. desember 2011
 • Ekserserhuset: 2. februar 2012
 • Hospitalet (Dollhuset): 2. februar 2012
 • Gravane 1: 16. mai 2012
 • Christiansholm festning: 17. mai 2012
 • Thaulows hus, Bragdøya: 16. juni 2013
 • Tordenskjold gates skole: 17. oktober 2013
 • Bedehuset: 3. desember 2013
 • Kristiansands Domkirke: 23. februar 2014
 • Tveit kirke: 23. februar 2014
 • Cafe Generalen: 22. mai 2014
 • Hotell Ernst: 11. september 2014
 • Myren gård: 12. oktober 2014
 • Håndverkerforeningens hus: 4. desember 2014
 • Grim bro: 12. mai 2015
 • Demningen ved 2. Stampe: 9. september 2015
 • Bredalsholmen fartøyvernsenter: 11. februar 2016
 • Ekebergs hus som representant for patrisierhusene i Kvadraturen: 14. april 2016
 • «Schoder-rekken» i Oddernesveien: 22. september 2016
Det er gjort avtale om å sette opp skilt på følgende bygninger. Dato for avduking vil bli avtalt med eierne og annonsert:

Norges Bank, Reinhardtbygget i Vestre Strandgate.

Det er under arbeid en brosjyre som vil gi en mer inngående beskrivelse av objektene.


Herlighetens have

Byselskabet utgir høsten 2016 et praktbind om Kristiansand kirkegård. Tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard er forfatter og fotograf. Boken gir en spennende innføring i utviklingen av byen gjennom historien til kirkegården og gravminnene, og den omfatter også hvordan stilarter og gravskikker har forandret seg fra 1600-tallet til i dag.


Scenen i Ravnedalen

I forbindelse med at Byselskabet i 2005 feiret 175 år, ble det igangsatt arbeid for å fullføre planen til vår mest kjente formann, Oscar Wergeland, om en scene i Ravnedalen. Takket være tilskudd blant annet fra den tidligere Christiansand sparebank, den gang +Bank, kom plattformen på plass, mens det tok flere år å reise midler til å få på plass taket. Med den generøse bevilgningen fra Spareskillingsfondet og godt samarbeid med Kruse Smith kunne vi 17. juni 2012 innvie taket og dermed fullføre arbeidet.

Logo til Spareskillingsbanken Banksjef Kenneth Engedal skriver:
Spareskillingsbanken har sørget for tak over hodet i Ravnedalen
"Skillingsfondet" har tildelt 1,5 mill. kr. til oppføring av tak over storscenen i Ravnedalen. Dette fører til at byens kulturglade publikum endelig får realisert ønsket om å gjøre denne flotte utendørsarenaen vesentlig mer anvendelig. "Vi er veldig stolte og begeistret over å få lov til å være med på å bidra til at storscenen i Ravnedalen endelig får sitt etterlengtede tak" sier adm. banksjef Kenneth Engedal "Ut fra tegningene har man valgt en flott og verdig løsning. Vi er overbevist om at mange vil få glede av at vi endelig får en fullverdig scene i Ravnedalen, og gleder oss til åpningen 17. juni 2012".


Bentsens Hus

Etter at musikkløytnant Bentsens hus i Kronprinsens gate 59 ble donert kommunen, har huset blitt satt i stand og drevet av et samarbeid mellom en rekke kulturhistoriske brukergrupper og kommunen. Det er utarbeidet en egen hjemmeside for huset: http://bentsenshus.no/


Thaulows Hus

På Bragdøya er Thaulows hus restaurert og i bruk til forskjellige arrangementer. Nå står nabobygningen, «Villaen» for tur. Wergelandsselskapet har mer informasjon her.


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS2! Webdesign: www.macmedie.noHjem Styret Medlemskap Arrangementer Prosjekter Historikk Årsskrifter
Postadresse
Kronprinsensgate 59
4614 Kristiansand


e-post
post@byselskabet.no


Formann
Guri Paulsen