Byselskabets prosjekter:

Foruten Årsskriftet «Historier fra Kristiansand» som utkommer hvert år, vanligvis i slutten av november, avholdes det flere arrangementer i løpet av året. Disse finner du under Arrangementer.

 

Flere andre prosjekter er under arbeid, og en del er avsluttet. Christiansand Byselskab er høringsinstans ved reguleringsplanlegging i Kristiansand kommune. Om alt dette kan du lese på undermenyene til Prosjekter.