Styret i Christianssands Byselskab.

Guri Paulsen (leder)     guri.paulsen@uia.no

Harald Sødal (nestleder)     harald.sodal@epost.no

Hans Petter Mjølund (sekretær Byselskabet og Brukerutvalget Bentsens hus)
hanspetter@mjolund.no

Per Birkeland (kasserer / forretningsfører Byselskabet og Brukerutvalget Bentsens hus)
pb.birkeland@gmail.com

Svein Ole Breland (styremedlem og leder Brukerutvalget Bentsens hus)
sv-brela@online.no

Randi Roland Huseth (styremedlem)     rolandhuseth@outlook.com

Britt Albrecht (styremedlem og arrangementssjef)     fpa@live.no

Svein Harald Moe (varamedlem og redaktør av årsskrift)     svhmoe@gmail.com

Solveig Tallaksen (varamedlem)     solveig@mobleriet.no