Guri Paulsen
(2019-2020 – leder)
guri.paulsen@uia.no
Harald Sødal
(2019-2021 – nestleder)
harald.sodal@epost.no
Hans Petter Mjølund
(2018-2020 – sekretær i Byselskabet
og i Brukerutvalget
Bentsens hus
hanspetter@mjolund.no
Per Birkeland (2018-2020 – kasserer/forretningsfører i Byselskabet og i Brukerutvalget Bentsens hus) pb.birkeland@gmail.com
Svein Ole Breland (2019-2021 –
styremedlem og leder av
Brukerutvalget Bentsens hus)
sv-brela@online.no
Britt Albrecht (2018-2020 – styremedlem og arrangementssjef)
fpa@live.no
Elin Rønning Evje
(2019-2021 – styremedlem)
elin.evje@gmail.com
Svein Harald Moe (2019-2020 – varamedlem og redaktør av Byselskabets årsskrift) svhmoe@gmail.com
Solveig Tallaksen
(2019-2020 – varamedlem) solveig@mobleriet.no