Utplasserte kulturhistoriske skilt

Følgende skilt er utplassert. Datoen er når det ble utplassert:

 

Latinskolen: 10. juni 2008
Det gamle Løveapoteket: 10. juni 2008
Klappanehalsen: 20. juni 2008
Oddernes kirke: 21. september 2008
Gimle gård: 23. november 2008
Arkivet: 29. november 2008
Lasaretthøyden: 21. februar 2009
Tollboden: 27. mai 2009
Blå Kors: 18. april 2010
Eg sykehus: 21. april 2010
Rådhuset: 12. mai 2010
Tilfluktsrommet på Torridalsveien: 11. juni 2010
Amalienborg. Avduking på Kirsten Flagstads fødselsdag: 12. juli 2010
Jugendhuset i Bryggebakken (Rådhusgata 5): 22. september 2010
«Sløyden» i Gyldenløves gate 70: 13. desember 2010
Gravane: 16. mai 2011
Jernbanestasjonen: 22. august 2011
Bentsens hus: 11. september 2011
Christianssands Møller: 3. november 2011
Kongensgate skole: 14. desember 2011
Ekserserhuset: 2. februar 2012
Hospitalet (Dollhuset): 2. februar 2012
Gravane 1: 16. mai 2012
Christiansholm festning: 17. mai 2012
Thaulows hus, Bragdøya: 16. juni 2013
Tordenskjold gates skole: 17. oktober 2013
Bedehuset: 3. desember 2013
Kristiansands Domkirke: 23. februar 2014
Tveit kirke: 23. februar 2014
Cafe Generalen, Ravnedalen:  22. mai 2014
Hotell Ernst: 11. september 2014
Myren gård: 12. oktober 2014

 

 

 

 

 

 

Håndverkerforeningens hus: 4. desember 2014
Grim bro: 12.mai 2015
Demningen ved 2. Stampe: 9. september 2015
Bredalsholmen fartøyvernsenter: 11. februar 2016
Ekebergs hus som representant for patrisierhusene i Kvadraturen: 14. april 2016
«Schoder-rekken» i Oddernesveien: 22. september 2016