Christianssands Byselskab – Årsskrifter 

Christianssands Byselskab har siden 1992 gitt ut årsskrifter.
Årsskriftene kan bestilles:
Send en epost til post@byselskabet.no og oppgi hvilke årganger som bestilles, samt navn og adresse de skal sendes til. Portoutgifter tilkommer.
Fire av årsskriftene er utsolgt.
Hvis kopi av artikkel ønsker, ta kontakt for avtale.
De to siste årgangene koster kr. 200,- pr stykk, tidligere årganger kr. 50,- pr stykk.

Byselskabets årsskrift