Thaulows hus på Bragdøya ble oppført som byens første lystgård ca. 1768, av by- og rådstueskriver Henrik Arnold Thaulow 1722 -99. Han var påvirket av opplysningstiden og Rousseaus tanker om et liv i harmoni med naturen. Velstående byborgere bygde gårder i vakre omgivelser på landet, behagelig nær byen, der de bodde det meste av sommeren. Ofte drev de mønsterbruk med nye dyrkingsmetoder.
Huset ble altså bygd som sommerbolig for den etter hvert tallrike familien Thaulow. Henrik Arnold, fru Jacobine og deres 13 barn som alle vokste opp. Når høsten kom flyttet de tilbake til sitt fasjonable hus i Østre Strandgate. Thaulowfamilien var svært kulturinteressert og Det Dramatiske Selskab ble stiftet i deres hjem i 1787 og lever fremdeles i beste velgående. I huset på Bragdøya ble det for øvrig laget en liten scene i trappeoppgangen mellom etasjene.
Thaulows nest yngste datter Alette giftet seg i 1807 med presten Nicolay Wergeland, og deres ”berømte” barn Henrik og Camilla tilbragte flere somre hos sin tante og onkel på ”deilige Bragdø”.
Thaulows hus var i en elendig forfatning da Christianssands Byselskab i 1983 vedtok å starte restaurering av huset og fikk reddet det, men av økonomiske årsaker stoppet dette opp i begynnelsen av 1990 årene. Det var heldigvis mange som syntes dette var for galt, og i kulturminneåret 1997 ble Thaulows hus valgt til Kristiansand kommunes kulturminne, noe som utløste midler fra både kommunen og fylket.
Bislaget ble gjenoppbygget som replika, og rommer bekvemmeligheter som et moderne kjøkken, dusj og toalett. Huset ble ferdigstilt først i august 2006 og høytidelig innviet med et stort arrangement. Huset er i dag et levende kulturminne.
Kulturgruppen Thaulows hus har ansvar for de aktiviteter som finner sted, og består av representanter fra Christianssands Byselskab, Det Dramatiske Selskab, Wergelandsselskapet, Kristiansands museum, Sørnorsk filmsenter, Fortidsminneforeningen og Bragdøya kystlag. Kulturgruppens formål er å fremme interessen for kulturminnet Thaulows hus og for familiene Thaulow og Wergeland, som gjennom sitt samfunnsmessige og kunstneriske engasjement på 17- og 1800- tallet bidro til å skape det moderne Norge.