Her er noen av boktitlene som er til salgs hos Christianssands Byselskab.

 

Musikkløytnanten og huset. Historien om John Bentsen i sosiale, kulturelle og historiske tidsbilder. Forfatter: Johan Chr. Sandvand. Utgitt av Christianssands Byselskab i 2021 med tilskudd fra Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.

 

«Til Christianssands og omegns forskjønnelse». Alléer og treplantninger i Kristiansand. Forfatter: Per Arvid Åsen. Utgitt av Christianssands Byselskab i 2021 i samarbeid med Kristiansand kommune, Parkvesenet og Agder fylkeskommune.

 

Byen på tvers i viser og vers. En sangbar formidling av Kristiansands historie, forfattet av brødrene Reidar og Harald Sødal og illustrert av Arvid Bergstøl. Utgitt av Christianssands Byselskab i 2020

 

Herlighetens have. Graver og mennesker på Kristiansand kirkegård. Forfatter: Jan Henrik Munksgaard. Utgitt av Christianssands Byselselskab i 2016 med støtte fra Kristiansand kommune.

 

Bakgårder i Kristiansand – en reise gjennom Kvadraturens indre kvartaler. Foto: Sigve Mathisen, idé og redaktør: Kristian Landmark, forfattere: Inger Johanne og Knut Mæsel. Utgitt av Christianssands Byselskab i 2016.

 

Symfonisk musikk i Kristiansand gjennom 100 år. Kristiansand Symfoniorkester 1920 – 2020. Forfattere: Frank Høgberg og Emil Otto Syvertsen. Utgitt av Kilden teater og konserthus for Sørlandet i 2020

 

Kristiansanderen Ludvig Adolf Lømsland, «først og fremst smaafolkets venn». En biografi av Reidar Mosland. Utgitt av Stiftelsen Ludvig Lømsland i 2015

 

Arbeideren i sentrum. Historien om Kristiansands Arbeiderforening etter 1936. Forfatter: Reidar Mosland. Utgitt av Kristiansand Arbeiderforening i 2004 med støtte av Landsorganisasjonen i Norge og Spareskillingsbanken.

 

Alf Huseth – en kulturbygger. Forfattere: Kirsten Sødal og Leiv Torstveit. Utgitt av forfatterne i 2013.