2023

2023 01 30 Uttalelse – Reguleringsplan Brønnstykket-Møllevannsveien-Bellevue

2023 01 31 Uttalelse – kommuneplanens arealdel 2023-2034

2023 03 13 Uttalelse – Kongens Senter, Dronningens gate 42

2023 03 25 Gatebruksplan Posebyen – uttalelse

2023 04 11 Uttalelse til Justnesskauen 130 – spørsmål om regulering

2023 04 11 Uttalelse Hølleveien 144 – oppstart

2023 04 12 Områdeplan Tinnheia – oppstart

2023 04 12 Uttalelse – plan Turnhallen – oppstart planlegging

2023 05 02 Tilleggsuttalelse til Uttalelse – plan Turnhallen – oppstart planlegging

2023 05 02 Vedlegg Turnhallen, Kongens gate 54

2023 05 04 Uttalelse – Østre del av kvartal 57 – høring av reg.planforslag

2023 05 04 Uttalelse – Oppstart reg.plan Justnesskauen 130

 

2022:

2021:

 

2020:

 
 

2019:

 

2018:

 

2017: