2024

2024 02 05 Uttalelse til oppstart regulering av Lumberveien 5-9

2024 04 26 Oppstart områderegulering Randesund bydelssenter

2024 04 26. Støtte til NAVNESAK-KRÅGEBUA-180424

2024 06 02 Uttalelse oppstart plan delområde BOP5 Eg sykehusområde

 

2023

2023 01 30 Uttalelse – Reguleringsplan Brønnstykket-Møllevannsveien-Bellevue

2023 01 31 Uttalelse – kommuneplanens arealdel 2023-2034

2023 03 13 Uttalelse – Kongens Senter, Dronningens gate 42

2023 03 25 Gatebruksplan Posebyen – uttalelse

2023 04 11 Uttalelse til Justnesskauen 130 – spørsmål om regulering

2023 04 11 Uttalelse Hølleveien 144 – oppstart

2023 04 12 Områdeplan Tinnheia – oppstart

2023 04 12 Uttalelse – plan Turnhallen – oppstart planlegging

2023 05 02 Tilleggsuttalelse til Uttalelse – plan Turnhallen – oppstart planlegging

2023 05 02 Vedlegg Turnhallen, Kongens gate 54

2023 05 04 Uttalelse – Østre del av kvartal 57 – høring av reg.planforslag

2023 05 04 Uttalelse – Oppstart reg.plan Justnesskauen 130

2023 06 24 Uttalelse nr 2 til Oberstløytnant Omdalsvei 4,6 og 8 – detaljplan

2023 06 26 Uttalelse – Forslag til utbyggingsprogram 2024-2025

2023 08 23 Uttalelse – oppstart Lagmannsholmen

2023 08 24 Uttalelse nr. 2 – Kongens Senter, Dronningens gate 42

2023 09 11 Uttalelse til boligsoneparkering Posebyen

2023 10 09 Uttalelse til regulering for del av kvartal 26

2023 10 16 Forslag til kulturminneplan – uttalelse 2023

2023 11 28 Uttalelse detaljreguleringsplan kvartal 15 vestre del

2023 12 22 Uttalelse Bellevue 15 – oppstart av planarbeidet

 

2022:

2021:

 

2020:

 
 

2019:

 

2018:

 

2017: