Reidar Mosland : Styreleder og redaktør for årsskriftet (2023-2024)

Reidar Mosland


Styreleder og redaktør for årsskriftet (2023-2024)
reidarmosland@gmail.com
Nora-Lise Thorsen : Nestleder i styret (2022-2024)

Nora-Lise Thorsen


Nestleder i styret (2022-2024)
tnoralise@gmail.com
Anders Frode Marum : Kasserer og styremedlem (2022-2024)

Anders Frode Marum


Kasserer og styremedlem (2022-2024)
marum@marum.no
Hans Petter Mjølund : Sekretær og styremedlem (2020-2024), medlem i Brukerutvalget i Bentsens hus

Hans Petter Mjølund


Sekretær og styremedlem (2020-2024), medlem i Brukerutvalget i Bentsens hus
hanspetter@mjolund.no
Svein Ole Breland : Styremedlem (2022-2024) og leder av Brukerutvalget i Bentsens hus

Svein Ole Breland


Styremedlem (2022-2024) og leder av Brukerutvalget i Bentsens hus
sv-brela@online.no
Britt Albrecht : Styremedlem og arrangementssjef (2023-2025)

Britt Albrecht


Styremedlem og arrangementssjef (2023-2025)
fpa@live.no
Arne Bulie : Styremedlem (2022 – 2024)

Arne Bulie


Styremedlem (2022 – 2024)
arnbul@online.no
Harald Sødal : Varamedlem til styret (2023-2024)

Harald Sødal


Varamedlem til styret (2023-2024)
harald.sodal@gmail.com
Marie Teresie Sørensen : Varamedlem til styret (2023-2024)

Marie Teresie Sørensen


Varamedlem til styret (2023-2024)
marietsorensen@yahoo.no
Elfie Dørum : Varamedlem til styret (2023-2024)

Elfie Dørum


Varamedlem til styret (2023-2024)
elfie.dorum46@gmail.com

 Ledere i Byselskabet gjennom årene.