Reidar Mosland : Styreleder og redaktør for årsskriftet (2024-2025)

Reidar Mosland


Styreleder og redaktør for årsskriftet (2024-2025)
reidarmosland@gmail.com
Tom Stig Bisseth Johanssen : Nestleder i styret (2024-2026)

Tom Stig Bisseth Johanssen


Nestleder i styret (2024-2026)
tombisseth@gmail.com
Anders Frode Marum : Kasserer og styremedlem (2024-2026)

Anders Frode Marum


Kasserer og styremedlem (2024-2026)
marum@marum.no
Hans Petter Mjølund : Sekretær og styremedlem (2024-2025), medlem i Brukerutvalget i Bentsens hus

Hans Petter Mjølund


Sekretær og styremedlem (2024-2025), medlem i Brukerutvalget i Bentsens hus
hanspetter@mjolund.no
Svein Ole Breland : Styremedlem (2024-2026) og leder av Brukerutvalget i Bentsens hus

Svein Ole Breland


Styremedlem (2024-2026) og leder av Brukerutvalget i Bentsens hus
sv-brela@online.no
Britt Albrecht : Styremedlem og arrangementssjef (2023-2025)

Britt Albrecht


Styremedlem og arrangementssjef (2023-2025)
fpa@live.no
Arne Bulie : Styremedlem (2024 – 2026)

Arne Bulie


Styremedlem (2024 – 2026)
arnbul@online.no
Tonje Tjøtta : Varamedlem til styret (2024-2025)

Tonje Tjøtta


Varamedlem til styret (2024-2025)
Tonje.Tjotta@vestagdermuseet.no
Marie Teresie Sørensen : Varamedlem til styret (2024-2025)

Marie Teresie Sørensen


Varamedlem til styret (2024-2025)
marietsorensen@yahoo.no
Elfie Dørum : Varamedlem til styret (2024-2025)

Elfie Dørum


Varamedlem til styret (2024-2025)
elfie.dorum46@gmail.com

 Ledere i Byselskabet gjennom årene.