Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

ÅRSMØTE 2024

mars 12 @ 18:00 - 18:30

Årsmøtet skal behandle:
 1. Valg av ordstyrer og referent
 2. Styrets årsberetning
 3. Revidert regnskap
 4. Fastsettelse av medlemskontingent
 5. Valg av styre
 6. Valg av revisor 
 7. Valg av valgkomité 
 8. Eventuelt
Etter årsmøtesakene blir det et lite foredrag:

«Fullriggeren og den nye havna – muligheter og planer»
Orientering ved Knut Arne Gjertsen, direktør for Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet.

ÅRSMELDING FOR 2023

Årsmøtet

Det ble avholdt ordinært årsmøte i Christianssands Byselskab mandag 20. mars 2023 for mer enn 50 medlemmer. Leder av Byselskabet, Reidar Mosland, ønsket velkommen. Han ble valgt til møteleder og Hans Petter Mjølund til sekretær. Årsmelding var denne gangen ikke sendt ut på forhånd, og det ble beklaget. Meldingen viste at det hadde vært meget god aktivitet i 2022 og det har vært gitt mange uttalelser om utbygginger og planer i storkommunen. Meldingen ble gjennomgått og kommentert av Mosland. Han svarte også på spørsmål. Kasserer Anders Frode Marum presenterte og gjennomgikk de enkelte postene i regnskapet. Kontingenten på kr. 250 årlig ble opprettholdt.

Valgkomitéen har bestått av Elin Rønnevig Evje og Siri Hangeland og deres innstilling til styrevalget ble enstemmig vedtatt:

Styreleder Reidar Mosland 2023 – 2024

 

Styremedlemmer – etter konstituering er arbeidsoppgavene fordelt slik:

Nestleder Nora-Lise Thorsen 2022 – 2024

Sekretær Hans Petter Mjølund 2023 – 2024

Kasserer Anders Frode Marum 2022 – 2024

Styremedlem Britt Albrecht 2023 – 2025

Styremedlem Svein Ole Breland 2022 – 2024

Styremedlem Arne Bulie 2022 – 2024

 

 1. vara Harald Sødal 2023 – 2024
 2. vara Marie Teresie Sørensen 2023 – 2024
 3. vara Elfie Dørum 2023-2024

 

Revisor Arvid Dan Kvanes – gjenvalgt. Valgkomite for 1 år: Elin Rønnevig Evje, Siri Hangeland og Harde Johannessen.

 

Direktør for Vest-Agder-museet, John Olsen orienterte om videre planer for nytt kulturhistorisk museum på Odderøya.  Olsen gjennomgikk hva bygget skal inneholde, bl.a. et større areal for by- og regionhistorisk utstilling med 10 delutstillinger og temporære utstillinger. Det blir utstillinger som kopler autentiske gjenstander, viktige historier og aktiviteter og digital teknologi. I 1. etasje blir det foredragssaler og kafeteria. Men, finansieringen av prosjektet er p.t ikke klar. Kommunen og fylkeskommunen har signalisert de tilskudd de skal delta med, men staten hadde ennå ikke avklart sitt tilskudd.

Styret har frem til oktober 2023 avholdt seks styremøter.

 

Harald Sødal nytt æresmedlem av Christianssands Byselskab

På årsmøtet til Christianssands Byselskab mandag 20. mars 2023 ble Harald Sødal utnevnt til æresmedlem av Byselskabet.

Harald Sødal har vært styremedlem i Byselskabet i 20 år, fra 2003. Han har vært leder for selskabet i to perioder – fra 2009-2011 og fra 2020-2022. Han har også vært sentral i redaksjonen for den årlige bokutgivelsen av årsskriftet Historier fra Kristiansand siden 2006.

Harald Sødal har med sine store kunnskaper, sin musikalske og verbale kreativitet, sitt uslitelige engasjement og sin store kontaktflate vært en fremragende ambassadør for Byselskabet og den oppgaven det har for både bevaring og utvikling av kulturhistoriske og verneverdige verdier i hele Kristiansand.

Særlig har hans innsats vært stor for å prege Kristiansand med blå skilt som markerer kulturhistorien. Han har både vært initiativtaker til og leder av Komiteen for kulturhistoriske skilt. Det har til nå blitt avduket 44 skilt.

Det står stor respekt av hele innsatsen han har gjort for å videreutvikle Byselskabet både organisatorisk og innholdsmessig. I de årene han har ledet Byselskabet har aktiviteten i selskabet vært stor og mangesidig.

Harald Sødal vil fortsatt være aktiv i driften av Christianssand Byselskab.

Tidligere utnevnte æresmedlemmer er Reidar Sødal, Erling Justnes, Jan Henrik Munksgaard og Guri Paulsen. 

 

Arrangementer

 1. mars. Årsmøte i Bystyresalen. Direktør for Vest-Agder-museet John Olsen orienterte om museets videre planer som kulturhistorisk museum. Harald Sødal ble utnevnt til æresmedlem av Christianssands Byselskab,

 

 1. april. «Farger i Kvadraturen og Kristiansand». Foredrag i Bystyresalen med Jan Henrik Munksgaard og André Seljestad Knudsen for rundt 70 tilhørere.Et samarbeid med Fortidsminneforeningen, Agder.

 

 1. april. «Transformasjon og utvikling». I samarbeid med blant andre Fortidsminneforeningen i Kristiansand og omegn og Agder Arkitektforening inviterte vi våre medlemmer til møte i Bølgen bærekraftsenter med blant andre sivilarkitekt Kristoffer Moe Bøksle.

 

 1. mai. Tale og bekransning av Oscar Wergeland i Ravnedalen, ved Reidar Mosland.

 

 1. mai. «Den fargerike redaktøren i Kristiansand». Foredrag i Bystyresalen med historiker og forfatter Erik Aalvik Evensen fom Johan Reiersen, som skrev seg inn i byhistorien som Christianssandspostens fargerike og meningssterke redaktør mellom 1839 og 1843.

 

1 juni. Kanonmuseet på Møvik fort. Sammen med Fortidsminneforeningen inviterte vi Byselskabets medlemmer til en egen omvisning med kanonmuseets kunnskapsrike krigshistoriker Endre Wrånes og driftsleder Arild Andersen.

 

 1. juni. Søgne gamle kirke og Søgne prestegård. Jostein Andreassen var los på omvisningen, og fortalte om Bjørnstjerne Bjørnson og hans families liv i Søgne, og om steinalderkvinnen Sol – blant annet.
 2. Juni. Allsang i Bentsens Have med Posebyen Vel og Kristiansand Damekor.

 

 1. Juni. Allsang i Bentsens Have med Byselskbet og Ynglingeforeningen.

 

 1. juni. Allsang i Bentsens Have med Posebyen Vel og KosSomHelst.

 

 1. juni. Allsang i Bentsens Have med Kragselskabet og Ukulelegruppa fra Bragdøya Kystlag.

 

 1. august. Allsang i Bentsens Have med Slekt og Data og koret Sung HEFtig.

 

 1. august. Allsang i Bentsens Have med Foreningen Posebyen og Fullriggeren Sørlandets Shantykor.

 

 1. august. «Blått skilt avdukes på den tidligere Marinemessa i Torridalsveien 21».  Foredrag i samme hus ved konservator Endre Wrånes fra Vest-Agder museet, om den militære aktiviteten og byggevirksomheten til den tyske okkupasjonsmakten.

 

 1. august. Allsang i Bentsens Have med Foreningen Posebyen og Handelstandens sangforening.

 

 1. september. Søndagstur med MB Høllen til Kapelløya. Los og guide: Jostein Andreassen. Et smarbeide med Bragdøya Kystlag.

 

 1. september. Han ryddet vei for oss for 200 år siden. Foredrag i bystyresalen ved Hans I. Seland om Georg Daniel Barth Johnson (1794-1872).

 

 1. oktober. Historien før Kristiansand: Gammeløya og Flekkerøy havn. Foredrag i Bystyresalen ved lokalhistoriker Normann Liene. Et samarbeid med Den Norske Turistforening.
 2. november. Ny utgave av «Historier fra Kristiansand». Årsskrift nr. 32 for 2023 presenteres i Bystyresalen. Hver forfatter presenterer sin artikkel.
 3. november. Christianssand Byselskab henger opp to nye Blå Skilt i anledning av at Arkivet freds- og menneskerettighetssenter markerer Minnedag for utsendelse av norske jøder under andre verdenskrig. Skiltenes plasseringer er Rådhusgata 6 hvor City Magasin lå under andre verdenskrig, og Dronningensgate 56 hvor Feins Magasin lå. Arrangementet, med foredrag og konsert, var på Arkivet på Vesterveien 4.

 

Byselskabet har også – blant annet

 • Deltatt på stiftelsesmøtet for «Norske byselskap – Forening for norsk bykultur» i Trondheim:

https://www.oslobyesvel.no/nyheterblogg/norske-byselskap-forening-for-norsk-bykultur/10

 • Fortsatt arbeidet med, i samarbeid med Kristiansand kommune, å markere industriminner i Jægersberg.
 • Deltatt i allsang-arrangementene i Bentsens have i sommer, både som samarbeidspartner og arrangør, og med blant annet servering og boksalg.
 • Deltatt på Agder Historielags årsmøte 2023 på Eikerapen Gjestegård.
 • Deltatt på orienteringsmøter med kommunen om frivillighet og Posebyens utvikling.
 • Hatt en faglig kontakt med andre historielag.
 • Mottatt fra NTNU tegninger av gamle reguleringsforslag fra Kolbjørn Heie. Tegningene er tatt vare på for videre arkivering
 • Fått nyttig hjelp av medlem Ole-Bernt Kristoffersen til berikelse og oppdatering av vår webside.
 • Hatt en Facebookside, driftet av Hans Petter Mjølund, og meget godt besøkt av både medlemmer og andre interesserte. Her informeres om møter, arrangementer og referater m/bilder. Det oppfordres også til å bli medlemmer av Byselskabet.

 

Uttalelser i 2023

2023 01 30 Uttalelse – Reguleringsplan Brønnstykket-Møllevannsveien-Bellevue

2023 01 31 Uttalelse – kommuneplanens arealdel 2023-2034

2023 03 13 Uttalelse – Kongens Senter, Dronningens gate 42

2023 03 25 Gatebruksplan Posebyen – uttalelse

2023 04 11 Uttalelse til Justnesskauen 130 – spørsmål om regulering

2023 04 11 Uttalelse Hølleveien 144 – oppstart

2023 04 12 Områdeplan Tinnheia – oppstart

2023 04 12 Uttalelse – plan Turnhallen – oppstart planlegging

2023 05 02 Tilleggsuttalelse til Uttalelse – plan Turnhallen – oppstart planlegging

2023 05 02 Vedlegg Turnhallen, Kongens gate 54

2023 05 04 Uttalelse – Østre del av kvartal 57 – høring av reg.planforslag

2023 05 04 Uttalelse – Oppstart reg.plan Justnesskauen 130

2023 06 24 Uttalelse nr 2 til Oberstløytnant Omdalsvei 4,6 og 8 – detaljplan

2023 06 26 Uttalelse – Forslag til utbyggingsprogram 2024-2025

2023 08 23 Uttalelse – oppstart Lagmannsholmen

2023 08 24 Uttalelse nr. 2 – Kongens Senter, Dronningens gate 42

2023 09 11 Uttalelse til boligsoneparkering Posebyen

2023 10 09 Uttalelse til regulering for del av kvartal 26

2023 10 16 Forslag til kulturminneplan – uttalelse 2023

2023 11 28 Uttalelse detaljreguleringsplan kvartal 15 vestre del

2023 12 22 Uttalelse Bellevue 15 – oppstart av planarbeidet

Byselskabets uttalelser utarbeides av Arne Bulie og Reidar Mosland, sammen med Svein Ole Breland og Marie Teresie Sørensen. De finnes i sin helhet på vedsidene www.byselskabet.no.

 

Særskilte prosjekter

Bentsens Hus

Christianssands Byselskab har av kommunen fått ansvaret for driften av det lokalhistoriske senteret Bentsens Hus og kontakten med frivillige brukerorganisasjoner, og har opprettet en eget Brukergruppe for huset. Leder for Brukergruppa er Svein Ole Breland. Byselskabets plass som representant i Brukerutvalget er i perioden overtatt av Britt Albrecht etter Nora-Lise Thorsen. Britt Albrecht har hatt ansvar for innkjøp, kontakt med renholder og vedlikehold av inventaret. Byselskabets sekretær Hans Petter Mjølund har også fungert som sekretær for Brukerutvalget.

Gjennom sommeren 2023 har det vært mange og godt besøkte allsangkvelder onsdager fra 1800 til 1900.

Det har inntil videre vært engasjert en egen kasserer for driften av Bentsens Hus med lønnsansvar for renholder m.m. Disse oppgavene overflyttes ved slutten av 2023 til Byselskabets kasserer.

Disse er brukere av huset i 2023: Fortidsminneforeningen, Slekt og Data, Thaulows Hus, Posebyen Vel, Foreningen Posebyen, Vilhelm Krag-selskabet og Byselskabet. Revisor er Arvid Dan Kvanes

Avtalen som ble inngått i juni 2017 med Kristiansand kommune om at Byselskabet skal administrere Bentsens hus, er inntil videre prolongert og vil bli reforhandlet når Kristiansand kommune har utarbeidet et nytt forslag.

Byselskabet ble i 2023 godtgjort med kr 60.000 fra kommunen til blant annet drift og utvikling av huset. Kommunen arbeider med forslag til endringer av tilskudd til grendehus – inkl. kommunale bygg som driftes av andre.

Vi har i år for første gang hatt et samarbeid med turist- og cruisenæringen og har gjennom sommerhalvåret hatt i alt 11 dager med besøk i Bentsens Hus av gjester fra anløpende cruiseskip. Husets loft gir turister og besøkende anledning til å fornemme litt av hvordan det var da Posebyens kvartaler også var private forlegninger for mange hundretalls soldater. Det styrker historien om både om byen og huset. I anledning at det nå er åpnet for mer omfattende besøk enn tidligere har vi også, sammen med kommunen som huseier og vestagder-museet, satt i gang et arbeid for å registrere og vurdere interiør og gjenstander i Bentsens Hus.

 

Lokalhistorisk biblioteksamling i Bentsens hus

Else-Margrethe Bredland og Guri Paulsen.

Det skjer fortsatt en meget positiv utvikling med den lokalhistoriske boksamlingen som bygges opp i Bentsens hus. Målet er i første omgang å samle mest mulig informasjon som kan belyse liv og levnet i gamle Kristiansand, men samlingen skal også dekke hele storkommunen og regionen for øvrig. Hittil har vi fått inn over 700 bøker. Bøkene blir fortløpende registrert i en database og vil etter hvert være tilgjengelige for alle. Samlingen skal omfatte alle sider av regionens historie, som for eksempel: Nærings- og foreningsliv, biografier, litteratur om skolene, billedverk, kulturliv, bøker av og om lokale forfattere osv. Dersom du har bøker som du mener kan være av interesse for samlingen, vil vi sette stor pris på å bli kontaktet. Vi kommer gjerne og henter bøker, men ønsker deg også velkommen til Bentsens hus. Du kan sende melding til post@byselskabet.no

 

Redaksjonskomite for Årsskriftet «Historier fra Kristiansand»

Reidar Mosland er redaktør, Anders Frode Marum og Nora-Lise Thorsen redaksjonsmedlemmer.

Byselskabet publiserer hvert år en ny bok som både er underholdende folkeopplysning og et nyttig kildegrunnlag for historikere. Boka er inkludert i kontingenten med et eksemplar pr. betalende medlem. Utenbys medlemmer får boka tilsendt. Boka selges også i bokhandler. Opplag: 700 eks.

 

Komitéen for kulturhistoriske skilt

Reidar Mosland, Jan Henrik Munksgaard og Tonje Tjøtta var i komiteen i 2023. Det er planlagt flere skilt både i 2023 og 2024.. Det arrangeres møter i faglig sammenheng ved avdukingene. Det er også i gang et arbeid for å publisere mer informasjon om de objektene skiltene er plassert på.

 

Synliggjøring av industri ved Jægersberg

Sammen med parkvesenet arbeider Byselskabet v/ Reidar Mosland med å synliggjøre og spre informasjon om papirproduksjonen i Jægersberg. Prosjektet er støttet av Agder Fylkeskommune.

 

Byselskabet er representert i følgende komiteer

Kulturgruppen Thaulows hus: Bjørnar Knapstad

Pers have: Reidar Mosland. Det arbeides blant annet for å kjøpe inn og plassere ut verker av Dagfin Kjølsrud i hagen.

Andre organisasjoner. Byselskabet er medlem i Agder Historielag, Landslaget for lokalhistorie, Forum for norske byselskap og Foreningen Posebyen.

 

Årsmeldingen er gjennomgått av styretsmedlemmer og anbefaler den godkjent på kommende årsmøte.

Dato 0102 2024

Reidar Mosland

leder

 

 

 

Detaljer

Dato:
mars 12
Tid
18:00 - 18:30

Arrangør

Christianssands Byselskab

Sted

Bystyresalen
Torvet
Kristiansand,
+ Google-kart