(Prospekt fra 1815 fra Meinert Arjans Appel)

 

Christianssands Byselskab ble stiftet i 1830, og er således en av de eldste private kulturorganisasjoner i Kristiansand.
Fra starten var det den sosiale nød i Christianssand som førte til at Byselskabet engasjerte seg i både barnehjem (barneasyl) og arbeidsanstalt.
Senere ble «byens forskjønnelse» hovedoppgaven – blant annet med general Oscar Wergeland som formann.
I praksis var Byselskabet i denne tiden byens parkvesen.

 

Da kommunen selv overtok også denne oppgaven, gikk Byselskabet en tid «i dvale», men ble fornyet i 1975 med dette formålet:
”Selskabets formål er å virke for Kristiansand og omegns vel. Selskabet skal også søke å styrke og utvikle bevaringstanken og skape forståelse for å ta vare på verdier av kulturell interesse.”

Klikk videre:

Christianssands Byselskabes historie

Ledere av Byselskabet gjennom årene