Styret i Christianssands Byselskab satte i 2006 ned et utvalg som skulle arbeide videre med tanken om å markere byens historiske bygninger visuelt. Utvalget bygde videre på det grunnlag som Selskabet for Oslo byes vel har lagt og har inngått et samarbeid om kulturhistoriske skilt.
Skiltet har form som en superellipse. Det er konstruert etter en formel skapt av matematikeren og poeten Piet Hein – kanskje bedre kjent som «Kumbel». Det er utført i porselen og har en koboltblå, emaljert overflate med hvit tekst. Den spesielle formen gir skiltet en karakter av et segl. Et nederlandsk firma står for støpingen.
Kriterier for utvelgelse er alder, arkitektur, anlegg knyttet til virksomheter, spesielle hendelser eller personer. I første omgang er det valgt ut sentralt beliggende objekter. Eierforhold og kulturhistorisk valør var avgjørende. Eierne av bygningene må selvfølgelig akseptere både skiltingen og tekstforslaget på forhånd, og de betaler også skiltet selv.
I forbindelse med avduking av skilt er det vanligvis et arrangement som skal sette skiltet inn i en større sammenheng.
Christianssands Byselskab ønsker med dette å gjøre byens befolkning og våre tilreisende gjester oppmerksomme på våre kulturhistoriske røtter.

Utplasserte skilt