Stifterne av Byselskabet i 1830 var  kjøpmann Ole Pedersen Moe, statsråd Diderich Hegermann, assessor Mathias Kjørboe, rektor Mathias Andreas Boye og tollbetjent Niels Aamodt. Ingen av disse tok plass i selskapets første direksjon.
Den første direksjon besto av skipsreder og konsul Gottlob Ferdinand Reinhardt, konsul Ole Wilhelm Erichsen, Christian Marius Emil Matthiesen, Anders Corneliussen, kaptein Johan Jørgen Broch, oberstløytnant Henning  Wilhelm  Fangen og Henrik F.A. Sibbern. (Kilde: Sverre Steen og medlemsliste 1830)
Formenn:
 • 1836                      Ole Wilhelm Erichsen (jan.-mai) (statsråd 1848-1856)
 • 1836-1837            Toldinspektør Oluf Christian Due
 • 1837-1839            Stiftsprovst Jacob von der Lippe (stiftsprost 1831-1841, senere biskop)
 • 1839-1841            Stiftsmann Niels Arntzen Sem
 • 1841-1843            Jacob von der Lippe (biskop 1841-1875)
 • 1843-1852            Konsul Daniel Isachsen            (vedtaket om forskjønnelse av byen 1843)
 • 1852-1854            Postmester Heyerdahl
 • 1854-1857            Byskriver Isaach Willoch
 • 1857-1863            Kammerherre Hans Christian Fernando Knudtzon (justitiarius)
 • 1863-1895            Oberstløitnant (senere general)  Joseph Frantz Oscar Wergeland
 • 1895-1900            Oberst Fritjof Henriksen
 • 1900-1905            Arkitekt Johan Keyser Frölich
 • 1905-1917              E.A. Gundersen (oberstløytnant, ordfører 1905-1907)
 • 1917-1924              Lektor Kristian Krafft
 • 1924-1925              Petter J. Moe
 • 1925-1938             Direktør Otto Carl Reinhardt Christiansen (Christianssands Bryggeri)
 • 1938                         Byselskabet overfører eiendommer og øvrige ressurser til nyopprettede kommunale parkvesenet
 • 1948-1950          Direktør Otto Carl Reinhardt Christiansen (Christianssands Bryggeri)
  1950 – 1974       Ingen aktivitet

  «Nye» Christianssands Byselskab

 • 1975-1980            Olav Kvitli
 • 1980-1990            Armand Wang Kristiansen
 • 1990-1992            Johan Lauen
 • 1992-1997            Astrid Daatland
 • 1998-2000            Helge Grønli
 • 2000-2003            Erling Justnes
 • 2003-2009            Thorbjørn Evenbye
 • 2009-2011             Harald Sødal
 • 2011-2020              Guri Paulsen
 • 2020-2022             Harald Sødal
 •  2022-                       Reidar Mosland