Du er velkommen som medlem i Byselskabet!

Medlemskap i Christianssands Byselskab er åpent for alle som er interessert i historien og utviklingen til «Sørlandets hovedstad» – Kristiansand.
Kristiansand trenger et sterkt Byselskab som kan fremme den kulturelle og historiske samvittighet.
Vi har nærmere 400 medlemmer. Dess flere medlemmer vi blir, dess tyngre veier uttalelsene våre.
Medlemsskapet koster kr. 250,- pr. år,  og da er årsskriftet til kr. 200,- inkludert i kontingenten.
I tillegg får du informasjon om arrangementer i Byselskabets regi.
Innmelding kan skje ved at du sender kr. 250,- til konto 3000 60 48559.
Oppgi navn, adresse og telefonnummer. Kasserer sender da bekreftelse på mottatt innmelding og at du er registret som medlem av Byselskabet.
post@byselskabet.no er vår mailadresse. Dersom det er noe du lurer på, så tar vi kontakt.