Kristiansand kirkegård og «Herlighetens have»

Byselskabet utgav høsten 2016 et praktbind om Kristiansand kirkegård. Tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard er forfatter. Fotografer er Arve Lindvig og Angjerd Munksgaard.
Boken gir en spennende innføring i utviklingen av byen gjennom historien til kirkegården og gravminnene, og den omfatter også hvordan stilarter og gravskikker har forandret seg fra 1600-tallet til i dag.

Guri Paulsen og Jan Henrik Munksgaard
Etter utgivelsen av «Herlighetens have» er det nedsatt en komité bestående av Parkvesenet, Byselskabet og leder av Kristiansand kirkegård under ledelse av Kirkevergen med formål å ruste opp Kristiansand kirkegård i forbindelse med at det i 2021 er 200 år siden kirkegården ble tatt i bruk.
Byselskabets rolle i komitèen vil være historisk kunnskap og formidling.

 Skolehistorie i Kristiansand


Fra venstre: Leiv Torstveit, Arve Hansen, Birte Simonsen og Hans Petter Mjølund
Disse fire er i ferd med å utarbeide et manuskript om utviklingen av Kristiansands skoler og barnehager fra før siste krig og til i dag.

Bevaring av historiske alléer, trær og beplantninger

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er NYPLANTET-ALLÉ-SETESDALSVEIEN-1870-1024x514.jpg
Setesdalsveien omkring 1870 med Oscar Wergelands nyplantede allé-trær.  Bryggeriet til venstre.
(Fra heftet «Mannen som kledde fjellet» av J.Arnold Jensen).

Pers Have


Christianssands Byselskab er representert i styret i Stiftelsen «Pers have» –  i Augland i Vågsbygd. Stiftelsen Pers Have er et hageanlegg  åpent for publikum på Jaktodden, opparbeidet og gitt av Per Ulstrup.
Hagen har utsikt mot Steinsundet og Auglandsbukta. I 2022 er Svein Ole Breland styrets leder .
I styret sitter ellers Ann Kristin Olsen fra Vågsbygd Vel, parksjef Aase Margrethe Hørsdal fra Kristiansand kommune, Harald Flaa fra  DNT Sør – Kristiansand og Oppland  Turistforening og Reidar  Mosland fra Christianssands Byselskab.

Lokalhistorisk samling i Bentsens hus


Byselskabet er i gang med å bygge opp en lokalhistorisk samling i bibliotekstuen i Bentsens hus.
Samlingen skal blant annet omfatte biografier av viktige personer, årbøker, jubileumsbøker, skjønnlitteratur og memoarer.