Foruten Årsskriftet «Historier fra Kristiansand» som utkommer hvert år, vanligvis i slutten av november, avholdes det flere arrangementer i løpet av året.
Disse finner du under menyknappen Arrangementer.
Flere andre prosjekter er under arbeid, og en del er avsluttet.
Christiansand Byselskab er høringsinstans ved reguleringsplanlegging i Kristiansand kommune. De siste uttalelsene finner du under menyknappen Byselskabets uttalelser.

Pågående prosjekter

Ferdigstilte prosjekter