Harald Sødal
(2020-2021 – leder)
harald.sodal@gmail.com
Hans Petter Mjølund
(2018-2020 – sekretær i Byselskabet
og i Brukerutvalget
Bentsens hus
hanspetter@mjolund.no
Elin Rønning Evje
(2019-2021 – nestleder)
elin.evje@gmail.com
Svein Ole Breland (2019-2021 –
styremedlem og leder av
Brukerutvalget Bentsens hus)
sv-brela@online.no
Britt Albrecht (2018-2020 – styremedlem og arrangementssjef)
fpa@live.no
Reidar Mosland (2020-2022)
Styremedlem og redaktør i årsskriftet.
reidarmosland@gmail.com
Venche Olsen (2020-2022)
Styremedlem og kasserer.
venche.olsen@gmail.com
Nora-Lise Thorsen (2020-2022)
Varamedlem til styret
tnoralise@gmail.com
Arne Bulie (2020 – 2022)
Varamedlem til styret
arnbul@online.no