Nytt styre

Reidar Mosland : Styreleder og redaktør for årsskriftet

Reidar Mosland


Styreleder og redaktør for årsskriftet
reidarmosland@gmail.com
Nora-Lise Thorsen : Nestleder i styret (2022-2024)

Nora-Lise Thorsen


Nestleder i styret (2022-2024)
tnoralise@gmail.com
Anders Frode Marum : Kasserer og styremedlem (2022-2024)

Anders Frode Marum


Kasserer og styremedlem (2022-2024)
marum@marum.no
Hans Petter Mjølund : Styremedlem (2020-2023), medlem i Brukerutvalget i Bentsens hus

Hans Petter Mjølund


Styremedlem (2020-2023), medlem i Brukerutvalget i Bentsens hus
hanspetter@mjolund.no
Svein Ole Breland : Styremedlem (2022-2024) og leder av Brukerutvalget Bentsens hus

Svein Ole Breland


Styremedlem (2022-2024) og leder av Brukerutvalget Bentsens hus
sv-brela@online.no
Britt Albrecht : Styremedlem og arrangementssjef (2018-2020)

Britt Albrecht


Styremedlem og arrangementssjef (2018-2020)
fpa@live.no
Arne Bulie : Styremedlem (2022 – 2024)

Arne Bulie


Styremedlem (2022 – 2024)
arnbul@online.no
Marie Teresie Sørensen : Varamedlem til styret (2022-2023)

Marie Teresie Sørensen


Varamedlem til styret (2022-2023)
marietsorensen@yahoo.no
Harald Sødal : Varamedlem til styret (2022-2023)

Harald Sødal


Varamedlem til styret (2022-2023)
harald.sodal@gmail.com